Diverse info

E m m a s 

T a r o t

Ring 0939-1955

0939-1956 /19.90 minKanaliserar svar från Guider och Spådom via kort. Samtalet betalas via telefonräkningen

       


           


                         

                                       

Sessioner och rådgivning/vägledning med syfte att                      skapa ett sammangående mellan din själ, dina sinnen, ditt omedvetna och ditt medvetna Jag.Kontakta oss och finn ut mer om hur vi kan hjälpa dej.

Contact us to find out more about how we can help you.


Samtal på nätet tillåter dej att bo var som helst.         

Begränsar inte och du får vara anonym.

          Akut rådgivning/vägledning, har du ångest, mår dåligt, behöver prata med någon.


AKUT

Samtala, ring, ta kontakt de dagar som du  mår dåligt.

Gå inte ensam med dina bekymmer och känslor.


AKUTSAMTAL

STÖD-och

INSIKTSSAMTAL

eller bara snacka,

om vad som helst,

det leder alltid till en liten förändring.


              Det kan gälla stressymtom, oro och ångest, relationsproblem på arbetet eller hemma eller oro för barnen och anhöriga.


Samtal- och vägledning som ger

ökad självkännedom och egenkraft


Att Samtala, att bli lyssnad till,

att få ta upp det allra innersta i

ett anonymt samtal kan vara

det bästa samtalet någonsin.

Det som löser knutar, ger insikt och harmoni.Utveckla dina tankar,


Lär känna dej själv.


Vad vill du med ditt liv.


Var är du i livet och vart vill du?


Har någon lyssnat på din historia.


                        Jag Emma, är den som aktivt vill lyssna på just det du har att säga, just det du brottas med i ditt liv.


Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling.


                    Utöver medial intuitiv väglednig, spådomar erbjuder jag                            psykoterapeutisk behandling, psykologisk konsultation och rådgivning till enskilda personer.

                I psykoterapeutiska samtal är tanken att man skall kunna bearbeta känslor och upplevelser.


               En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi.


                Jag bedriver psykodynamisk psykoterapi och målet är att symtom                  som t ex ångest eller depression som uppstår när människor inte                      förstår eller kan hantera sina känslor eller relationer till andra skall lösas.


Oftast är det vara svårt att själv förstå varifrån

känslorna eller olika symtom kommer,

psykoterapeuten skapar den inre ramen för en trygg relation

och ett samarbetskontrakt, där man kan få möjlighet att bearbeta

sina  inre konflikter också olika  svårigheter som ibland är svåra att förstå och komma fram till konstruktiv lösning.


När denna lösning uppnåtts kommer symtomen att minska

eller försvinna.

De yttre ramarna för psykoterapin kan variera mycket

beroende på de svårigheter som man har och de

behandlingsmål man vill uppnå.


Det kan vara allt ifrån några få samtal till en långvarig

intensiv psykoterapi med en eller flera kontakter per vecka.

De inre ramarna handlar bl a om att tydligt enas om att

vi talas vid för att lösa ditt problem.


Jag har samtals- och vägledningsteorier som ger

ökad självinsikt och egenkraft

personlig utveckling eller få hjälp med att reda ut en

besvärlig livssituation.


Välkommen att samtala med mig. Vad du än vill

samtala om

så vill jag coacha dej till att hitta ditt inre lugn och

få en positiva livsutveckling. Mitt mål och kompetens är

att vägleda och rådgiva – så att du kan hitta dig själv och

leva i harmoni.


På denna sida bedriver jag samtalsterapi direkt

via betaltelefonlinje


I samtal om relationer, kärlek, sex, ångest, sorg, depression m m, bearbetas känslor och upplevelser.

Jag som samtalsledare vägleder och rådgiver.


Psykoterapi Online.


Forskning visar att psykoterapi via nätet är lika effektivt

som personliga möten.


Online terapi gör det enklare och billigare att få professionell

hjälp.


Du kan ha kontakt med din terapeut var du

än är.


Jag har tystnadsplikt enligt

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess finns i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och är till för att skydda din personliga integritet.

Tystnadsplikten gäller även när personen slutat sin

tjänst inom socialtjänsten.

Denna tystnadsplikt bryter jag endast om jag får kännedom om att barn far illa eller om allvarliga brott föreligger.


SOS SAMTAL – SVÅRA SAMTAL I KRIS, SORG OCH SEPERATION


Som terapeut kan jag hjälpa och lindra känslomässiga lidandet,

obehag och ångest har chans att försvinna.


Min uppgift är att "höra" det du säger mellan raderna

och tolka det.                                         www.astrologsidan.se

                                         

                                         www.vattumannen.se

 


                                         www.tidningen


                                        www.tidningennara.se/ovigt/aktuellt-nummer/


                                     

             

                                www.veckomagasinet.com 

                                  ANNE VON PORATH